FiltrePreslerde Filtrasyon

FiltrePreslerde Filtrasyon Filtrepreslerle yapılan filtrasyon işlemi tortu filtrasyonu kapsamında bir filtrasyondur. Genellikle sıvı ve katı komponetlerin oluşturduğu değişik yoğunluk ve viskozitelerdeki akışkanların içindeki katı ve sıvı kısımların birbirinden ayrılmasında, katı kısımların filtrepres bezlerinde tutularak temiz sıvının ayrılması prensibiyle çalışır. Prosesin yapısına göre filtrasyon işlemi sonucu çıkacak ana ürün sıvı veya katı kısım olabilir. Bilindiği üzere […]