FiltrePreslerde Filtrasyon

Filtrepreslerle yapılan filtrasyon işlemi tortu filtrasyonu kapsamında bir filtrasyondur.

Genellikle sıvı ve katı komponetlerin oluşturduğu değişik yoğunluk ve viskozitelerdeki akışkanların içindeki katı ve sıvı kısımların birbirinden ayrılmasında, katı kısımların filtrepres bezlerinde tutularak temiz sıvının ayrılması prensibiyle çalışır.

Prosesin yapısına göre filtrasyon işlemi sonucu çıkacak ana ürün sıvı veya katı kısım olabilir.

Bilindiği üzere Kartuş ve Torba tipi filtreler de aynı amaçlarda çalışır.

Filtrepresler akışkan içindeki katı madde % sinin yüksek olduğu, yani katı madde yükü fazla olan akışkanlarda, yoğunluğu ve viskozitesi yüksek olan akışkanlarda daha çok kullanılır. Bunun nedeni filtrepreslerle daha yüksek filtrasyon alanı elde ederek, filtrelerin değişim periyodunu uzatmaktır.

Aynı katı madde % sine sahip yani katı madde yükü fazla olan akışkanlarda kartuş filtre veya torba filtre kullanıldığında, filtre kabının (housing) ve içine konulan kartuş ve torbaların kapasitesi debi olarak yeterli olsa bile, katı madde yüksekliğinden dolayı filtrelerin konulduğu kap ( housing) kısa zamanda dolarak çok sık değişim gerektirir.

Bu, arzu edilmeyen bir durum olduğundan kartuş filtre veya torba filtre kaplarının hacimlerinin artırılması yoluna gidilerek daha büyük hacimli kartuş filtre veya torba filtre kapları kullanılarak değişim periyotları uzatılır.

Bu nedenle bazı proseslerde katı madde % si fazla, yoğunluk ve viskoziteleri yüksek olan akışkanlarda filtrepresler, belt filtreler veya vakumlu döner tambur filtreler kullanılır.

Belt filtreler ve vakumlu döner tambur filtreler hareketli mekanik akşamlara sahip filtreler olduğundan zaman zaman arızalar yapabilir veya birtakım işletme güçlükleri oluşturabilirler. Ayrıca bu filtrelerde çıkan katı ürün ıslak kek şeklindedir. İçinde bir miktar proses sıvısı vardır.

Filtre presler sürekli hareket eden mekanik akşamlara sahip değildir. İlk bezler takıldıktan sonra hidrolik sıkıştırma mekanizması ile sıkıştırılarak kullanılır. Bezlerin değişim zamanı gelince içindeki sıvı prosese göre basınçlı azot  veya hava ile üflenerek veya başka bir şekilde boşaltılır. Hidrolik mekanizma çalıştırılarak plakalar açılır, kirli bezler çıkarılarak yeni bezler takılır. Tekrar hidrolik mekanizma çalıştırılarak plakalar ve bezler sıkıştırılarak filtrepres devreye alınır.

Kullanım, işletme ve değişim kolaylığından dolayı filtrepresler, belt filtrelere ve döner tambur filtrelere göre daha pratik ve kullanışlıdır.

Filtrepreslerde, “filtrepres bezi” veya “filtrepres filtresi” adı verilen özel imal edilmiş bez filtreler kullanılır. Filtrepres bezleri kullanılan prosesin yapısına ve özelliklerine göre değişen çok çeşitli tip, şekil, ölçü ve mikron özelliklerindedir.

Firmamızda ihtiyacınız olan prosesin gerektirdiği özelliklere sahip tüm tiplerde filtrepres bezleri üretimi yapılmaktadır.

Kullanım Alanları

 • Kimya sanayinde proses akışkanlarının filtrasyonunda
 • Katı madde yüzdesi, yani katı madde yükü, yüksek olan akışkanların filtrasyonunda
 • Atık su filtrasyonunda
 • Arıtma çamurunun filtrasyonunda
 • Çamurlu proses sıvılarında sıvı ve çamuru ayırmak için
 • İçme suyu, proses suyu, soğutma suyu ve atık su filtrasyonunda
 • Gıda sektöründe yağ, süt, içecek filtrasyonunda
 • Endüstriyel yağ ve hidrolik sıvıların filtrasyonunda
 • Metal kaplama filtrasyon proseslerinde
 • Boya, vernik üretiminde tortu filtrasyonunda
 • ilaç ve sağlık sektöründeki filtrasyon proseslerinde
 • Bira, şarap, mevva suyu vs. alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretim proseslerinde
 • Gıda sektöründe yağ, süt, çeşitli katı maddeler ve posalar içeren sıvıların filtrasyonunda
 • Kozmetik sanayinde ve biyolojik işlem çamurlarının filtrasyonunda
 • Endüstriyel ve hidrolik sıvıların filtrasyonlarında
 • Matbaa mürekkepleri ve matbacılıkla ilgili filtrasyon proseslerinde
 • Metal kaplama, galvaniz, nikelaj, kataforez sistemindeki filtrasyon proseslerinde
 • Polimerik sıvı ve solüsyonların filtrasyonunda
 • Boya vernik üretiminde tortu filtrasyonunda
 • Biyokimyasal ve biyoteknolojik proseslerin filtrasyon ihtiyaçlarında
 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma sistemlerinde çıkan çamurun filtrasyonunda
 • Çamur ve atık susuzlaştırma tesislerindeEt ve mezbahane tesislerindeki atıkların ayrılmasında
 • Tehlikeli atık bertarafında
 • Metal sektöründeki dökümane çamuru, boyahane ve yağlı atıkların filtrasyonunda
 • Çeşitli geri kazanım proseslerinde
 • Enerji sektöründe ve soğutma kulesi çamurlarının filtrasyonunda, kömür uzaklaştırma proseslerinde
 • Su arıtma proseslerindeki çamurların filtrasyonu ve bertarafında
 • Elektronik sanayinde, elektroliz banyolarında ve metal hidroksit çamurlarının filtrasyonunda
 • Makine yağı, atık yağ ve akaryakıtların geri dönüşüm proseslerinde
 • Rafinerilerinde ve petrolkimya sanayinde
 • Solvent üretim ve geri kazanımda
 • Maden ve altın rafineri sektörlerinde,
 • Mermer ocaklarında, mermer ve suni mermer üretim tesislerinde, kil, kaolin, konsantre madenler, bentonit , dolamit ve sondaj çamurları ayırma proseslerinde
 • Porselen ve seramik sektöründe,
 • Cam sanayinde
 • Kağıt sanayindeki filtrasyon ihtiyaçlarında

Kimyasallara Dayanım Tablosu

MALZEME CİNSİ SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI ro PİK SICAKLIK co KUVVETLİ ASİT ZAYIF ASİT KUVVETLİ ALKALİ ZAYIF ALKALİ OKSİTLEYİCİ MADDE
POLYESTER 130 150 İYİ MÜKEMMEL ZAYIF ORTA MÜKEMMEL
POLİPROPİLEN 90 105 MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL ZAYIF
CAM ELYAF 280 320 İYİ İYİ ORTA İYİ MÜKEMMEL
POLİ TETRA FLOR ETİLEN (TEFLON) 240 280 MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL
AKRİLİK 120 140 İYİ MÜKEMMEL İYİ İYİ İYİ
PAMUK 90 115 ZAYIF ORTA İYİ MÜKEMMEL ORTA
POLYAMIDE (NYLON) 100 120 ZAYIF ORTA İYİ MÜKEMMEL 0

Ürün Seçim Tavsiyesi

Filtre pres bezinin tanımlanmasında, seçiminde ve prosese uygunluğunda dikkate alınacak hususlar aşağıda listelenmektedir.

 1. Filtre kumaşının cinsi (yukarıdaki tablodaki parametreler dikkate alınarak)
 2. Filtre kumaşının yapısı ( nonwoven, monoflament dokuma, multiflament dokuma vs…)
 3. İstenilen mikron derecesi
 4. Filtrepres bezinin katları ve herbir kumaş katının ayrı ayrı özellikleri
 5. Herbir katın mikron derecesi veya gram/m2 gramaj değerleri varsa hava geçirgenliği ve enine boyuna mukavemet değerleri
 6. Bu katlar dikkate alınarak giriş-çıkış yönleri
 7. En x boy ölçüsü
 8. Teknik resmi, deliklerin yerleri, ölçüleri, kenarlara olan mesafeleri
 9. İstenen ilave işlemler ve özellikler.

Firmamızdan filtrepres bezi talep eden firmaların ihtiyaçları olan filtrepres bezleri ile ilgili olarak yukarıdaki özellikleri tanımlamalarında yarar vardır.